Diensten /
Bodemsaneringen
terug

Bodemsaneringen


Oorzaken

  • Lek in de tank
  • Lek in de leiding
  • Overvulling (door de leverancier)
  • Schade in de kelder (bovengrondse tank lek, insijpiling doorheen muren)
  • Historische bodemverontreiniging (zinkassen, wasserijen, tankstations,...)

 

Waarom saneren?

  • Schade milieu
  • Schade grondwater
  • Schade gebouw
  • Schade gezondheid 

 

Hoe saneren ?

 

Milieukundige Ontgraving
De snelste en goedkoopste bodemsanering is ontgraven van de verontreinigde grond. Dan wordt de vervuilde grond onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en gereinigd in een grondrecyclagecentrum.  Bij graafwerken moet rekening worden gehouden met de stabiliteit van aanpalende gebouwen en constructies. Wij realiseerden reeds verschillende projecten met toepassing  van stabiliserende maatregelen.

 

 Ontgraving met beschoeiingsbox Ontgraving gecombineerd met grondwaterverlagingAanvullen ontgraving

 

Grondwatersanering
In verschillende gevallen zit de verontreiniging niet enkel tot de grond maar is ook het grondwater vervuild. Wij passen verschillende grondwaterzuiveringstechnieken toe. Zo kunnen we elke vorm van grondwaterverontreiniging efficiënt aanpakken.

Onze firma beschik over een uitgebreid assortiment aan mobiele grondwaterzuiveringsinstallaties zowel voor korte als voor langdurige saneringen van diverse omvang. 

 


Drijflaagsanering
Op de grondwatertafel kan een laag van pure verontreiniging voorkomen, "de drijflaag". Omgekeerd zakken sommige verontreinigingen tot op een ondoordringbare grondlaag en vormen daar "de zinklaag". Door ontgraving, afgraving in een open bouwput of door nog een aantal specifieke (bemalings-)technieken kan deze laag worden verwijderd.

 

Drijflaagsanering met pompput

 


In-Situ Sanering
Soms maakt de aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur het afgraven onmogelijk of onbetaalbaar. Dan kan in-situ sanering dé oplossing brengen omdat de verontreiniging verwijderd wordt zonder de grond af te graven. Bij in-situ wordt alles ondergronds uitgevoerd en wordt met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen de verontreiniging uit de grond of het grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem afgebroken.

Een voorwaarde voor succes met deze techniek is een gefundeerd  inzicht in de opbouw, in de verontreiniging en in de samenstelling van de bodem. Door laboratoriumtesten, modelleringen, simulaties & on-site proeven wordt een inzicht gegeven in de terugsaneerwaarde, de tijd en het rendement van de saneringsvarianten.

Links

www.ovam.be
www.emis.vito.be