Diensten /
Tanksanering
terug

Tanksanering


Onder tanksanering wordt verstaan : "Het wettelijk buiten gebruik stellen van oude, versleten stookolietank, of het buiten gebruik stellen wegens overschakeling op andere energiebronnen (bv.gas)".

Een stookolietank moet altijd eerst gereinigd worden. Daarna moet de tank worden verwijderd of opgevuld.

Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook “lege” stookolietanks bevatten nog resten olie. Die kunnen een ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater veroorzaken. De kosten voor de sanering van de grond lopen dan vaak hoog op.

Eigenaars zijn er zich dikwijls niet van bewust dat niet meer gebruikte stookolietanks moeten worden leeggemaakt en gereinigd door een gespecialiseerde firma zoals Sun Calor bvba. Vervolgens zal die de tank ook verwijderen.

Indien het technisch onmogelijk is (de tank bevindt zich onder het huis, een veranda, …), kan de tank blijven liggen, maar moet ze eveneens leeggemaakt en gereinigd worden. Nadien wordt ze opgevuld met inert materiaal (zand of schuim).

Het opvullen of verwijderen van stookolietanks haalt het risico op bodemverontreiniging weg en is vaak goedkoper dan het saneren van vervuilde grond/grondwater.

Omdat het opvullen of verwijderen van stookolietanks wel wat kost, organiseren verschillende gemeentes een gezamenlijke tankslag. Dit gebeurd door gezamenlijke inschrijving bij 1 firma. Hierdoor kan deze firma werken aan voordeligere prijzen.

Contacteer gerust onze diensten indien u voor uw buurt een groepsaankoop wenst te organiseren. Sun Calor bvba zal u hierin ondersteunen.Reinigen tank

lees meer...

Verwijderen ondergrondse tank

lees meer...

Opvullen ondergrondse tank

lees meer...

Verwijderen bovengrondse tank (keldertank)

lees meer...